Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Beerepoot B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen van bezoekers via bijvoorbeeld e-mail, telefoon of door het gebruik van de website. In deze privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe we omgaan met deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden er door ons verzameld en waar gebruiken wij deze voor?

In onderstaande tabellen vindt u een omschrijving van de persoonsgegevens die wij onder andere verzamelen en opslaan, alsmede de doeleinden, gegevensverkrijging, grondslag en bewaartermijn inzake de gegevensopslag.

Betrokken: (Potentiële) klanten/relaties

Persoonsgegevens (Bedrijfs)naam, mail/IP-adres(sen), adres(sen), telefoonnummer(s) (vast + mobiel), contactpersoon/contactpersonen
Doeleinden Offertes, orderbevestigingen, facturen maken, verwerken, verzenden en opvolgen.

Productleveringen te kunnen doen, eventuele documenten versturen, op allerlei manieren contact kunnen houden met onze (potentiële) klanten/relaties, aanpassing/uitbreiding van bestaande systemen en machines te kunnen doen.
Gegevensverkrijging Via (potentiële) klanten/relaties (direct, via klantwebsite etc.), openbare registers (zoals bijvoorbeeld het handelsregister van de KvK etc.)
Gegevensdeling
 • Hosting van onze website
 • Bezorgdiensten
 • Telecomdiensten (cloud computing)
 • CRM-systeem (cloud computing)
 • Mailservers (cloud computing)
Grondslag voor gegevensopslag Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting
Bewaartermijn gegevens (potentiële) klanten/relaties In het belang van onze (potentiële) klanten/relaties en ons eigen belang laten wij persoonsgegevens in principe oneindig staan in ons systeem met als doel om onze (potentiële) klanten/relaties te kunnen blijven helpen in geval van storingen, service, ondersteuning, en uitbreiding/aanpassing van reeds geleverde systemen en machines, optimale aandacht (klantbeleving) voor onze (potentiële) klanten/relaties te waarborgen, hetgeen voor onze bedrijfsvoering van essentieel belang is.
De bewaartermijn is van toepassing tenzij een (potentiële) klant/relatie een verwijderingsverzoek indient.
Bewaartermijn IP-adressen webhostingleverancier Bij het gebruik van de diensten van onze webhoster worden er automatisch gegevens opgeslagen in logfiles over de verbinding met servers van de webhoster. Onder deze gegevens vallen meestal het IP-adres, het tijdstip van bezoek en soms de gebruikte apparatuur. Deze gegevens worden incidenteel gebruikt bij het opsporen van fouten in de systemen van de webhoster of het identificeren van misbruik van de diensten van de webhoster en worden alleen gebruikt ter verbetering of bescherming van de diensten van de webhoster. Deze gegevens worden doorgaans maximaal 60 dagen bewaard.

Betrokken: Sollicitanten

Persoonsgegevens Voornaam/achternaam/telefoonnummer/(mail/IP)-adres
Doeleinden Geschikte persoon vinden voor een bepaalde functie en vervolgens de afhandeling hiervan verzorgen.
Gegevensverkrijging Via sollicitanten
Gegevensdeling
 • Hosting van onze website
 • Telecomdiensten (cloud computing)
 • CRM-systeem (cloud computing)
 • Mailservers (cloud computing)
Grondslagen Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting
Bewaartermijn 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Na toestemming van de sollicitant in overleg langer te bewaren. Een termijn van 1 jaar na toestemming houden wij aan.

Gerechtvaardigd belang

In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Wij hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan wij de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Hoe gaan wij om met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, en de verstrekking hiervan aan derde partijen?

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft en zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij zullen dan ook passende beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verder zullen wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen, een gerechtvaardigd belang van toepassing is, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst is, of wanneer dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld:

 • de uitvoering van uw bestelling;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het bieden van garanties en repareren van onze producten;
 • het verbeteren van onze website en/of diensten;
 • het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden;
 • het incasseren van facturen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen. Let op: Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen u dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites van derden te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Hoe wordt er op deze website gebruik gemaakt van cookies?

Wij maken op onze website gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

Bij het gebruik van de website www.beerepoot.nl, www.beerepoot-foerdertechnik.de en www.beerepoot.com worden de volgende cookies geplaatst:

 • Technische of functionele cookies

  Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zo zorgen deze cookies er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden en dat bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje wordt bijgehouden.

 • Analytics cookies

  Om te bepalen welke onderdelen van www.beerepoot.nl, www.beerepoot-foerdertechnik.de en www.beerepoot.com het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en worden enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt. Via deze informatie krijgen wij bijvoorbeeld inzicht in het aantal bezoekers op de website en de tijdsduur van het bezoek. Deze informatie helpt ons bij het optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken van onze website.

Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In geen geval delen wij gegevens met Google. De gegevens worden anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens worden niet gebruiken voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Google Analytics cookie. Deze wordt na 2 jaar verwijderd.

Hoe kunnen cookies worden in- en uitgeschakeld en verwijderd?

U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website, geen cookies ontvangt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum van de betreffende cookies is verstreken. Controleer daarvoor de instellingen en handleiding van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen van onze website.

Kan deze privacy- en cookieverklaring nog worden aangepast?

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij behouden ons dan ook het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U kunt deze verklaring op de website raadplegen voor meer informatie. Wij raden u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat te doen bij klachten over de gegevensverwerking door Beerepoot B.V.?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij de bevoegde toezichthouder van uw land.

Hoe kunt u contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of bezwaar te maken?

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, te wijzigen, dan wel deze gegevens te laten verwijderen. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor niet meer inzetten. U kunt inzake voorgaande punten rechtstreeks contact met ons opnemen per e-mail via privacy@beerepoot.nl.

Hoe kan er contact met Beerepoot B.V. worden opgenomen?

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Beerepoot B.V.
Adres: Spanbroekerweg 208a, 1715 GW Spanbroek, Nederland 
Tel: (0226) 35 25 44
E-mail: privacy@beerepoot.nl
BTW-nr.: NL 004271269 B01
KvK: 3600.6379 

Versie mei 2018